×

ค้นหา

ปฏิทินกิจกรรม

Event

527

เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

by: bogusaloha

“หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Ass […]

Event

2.07k

-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร””

by: bogusaloha

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุต […]

Event

3.27k

“ปิดรับลงทะเบียน” หลักสูตรการอบรม “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

by: bogusaloha

“ปิดรับลงทะเบียน” หลักสูตรการอบรม “การประเม […]

Event

3.12k

-ปิดรับลงทะเบียน- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: bogusaloha

หลักสูตร  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon […]

Event

1.97k

เปิดรับลงทะเบียนการอบรม “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)”

by: bogusaloha

เปิดรับลงทะเบียนการอบรม “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผ […]

Event

2.58k

—ปิดรับลงทะเบียน—หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

by: bogusaloha

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร […]

Event

1.67k

-ปิด-ระบบลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ผ่าน Zoom)

by: bogusaloha

ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการ […]

Event

11.7k

กำหนดการวันจัดอบรมหลักสูตรของ CAA ประจำปี 2567

by: bogusaloha

กำหนดการวันจัดอบรมหลักสูตรของ CAA ประจำปี 2567 ระหว่างเ […]

Event

1.69k

[ปิดรับลงทะเบียน] หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: bogusaloha

[ปิดรับลงทะเบียน] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อม […]

Event

3.54k

-เต็ม- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: bogusaloha

ปิดลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประ […]

Event

2.58k

เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)​

by: bogusaloha

ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนอบรม “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิ […]

Event

1.87k

ปิดรับลงทะเบียน

by: bogusaloha

==== “ปิด” ==== “การพัฒนาผู้ตรวจสอบคว […]

Event

2.02k

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

by: bogusaloha

เปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “ […]

Event

2.99k

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

by: bogusaloha

—-ปิดรับลงทะเบียน—- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบ […]

Event

2.26k

หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

by: Admin

ชื่อ: หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ […]

Event

3.6k

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ […]

Event

2.31k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บ […]

Event

3.17k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพ […]

Event

1.92k

การรับรองระบบงาน (Accreditation Course) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

by: Admin

ชื่อ: การรับรองระบบงาน (Accreditation Course) หน่วยตรวจ […]

Event

2.7k

Event

2.59k

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป

by: Admin

ชื่อ: หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภา […]

Event

2.71k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บ […]

Event

5.54k

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

ชื่อ: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร […]

Event

4.45k

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

ชื่อ: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร […]

Event

2.48k

หลักสูตรการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

by: Admin

ชื่อ: หลักสูตรการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยงาน […]

Event

878

โครงการ GEN C Climate Actions จัดกิจกรรม GEN C Climate Camp 2022

by: Admin

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ T […]

Event

3.45k

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

ชื่อ: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร […]

Event

2.66k

“การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ (T-VER)” (ภาคป่าไม้)

by: Admin

ชื่อ: “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ (T-VER)” ( […]

Event

3.68k

การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

  ชื่อ: การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพร […]

Event

2.79k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกแนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกแนวทางการคำนวนคาร์บอน […]

Event

3.05k

การอบรมหลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)

by: Admin

ชื่อ: การอบรมหลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิต […]

Event

2.3k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำ […]

Event

1.82k

การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการ T-VER สำหรับโครงการทั่วไป

by: Admin

ชื่อ: การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการ T-VER สำหร […]

Event

2.3k

การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

by: Admin

ชื่อ: การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสา […]

Event

683

การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

ชื่อ: การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขอ […]

Event

972

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม E Learning หลักสูตร Climate Action 101

by: Admin

TGO Climate Action Academy ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้เรื่อง […]

Event

2.34k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำ […]

Event

2k

การอบรม “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ”

by: Admin

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) […]

Event

2.74k

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

by: Admin

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บ […]

Event

908

Event

891

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม E Learning หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 หลักสูตร

by: Admin

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ T […]

Event

875

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-Learning) ภายใต้โครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และมหาวิทยาลัยบูรพา

by: Admin

TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( […]

Event

719

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม E Learning หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 หลักสูตร

by: Admin

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ T […]

Event

1.46k

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

by: Admin

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟรุตพริ้น […]

Event

1.09k

งานสัมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน”

by: Admin

เชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศั […]

Event

1.24k

Event

1.12k

พิธีลงนามความร่วมมือฯ และเปิดตัวโครงการ Gen C Climate Actions

by: Admin

พิธีลงนามความร่วมมือฯ และเปิดตัวโครงการ Gen C Climate A […]

Event

1.28k

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

by: Admin

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก ด้านการประเมินคาร์บ […]

Event

1.74k

ขอเชิญร่วมเรียนผ่านระบบ E-Learning ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

by: chachsakhol

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ T […]

Event

582

Regional Conference : Come together to tackle a climate crisis

by: citc_admin

Regional Conference  : Come together to tackle a c […]

Event

788

การสัมมนาออนไลน์ “Circular Biz : Towards A Low Carbon and Sustainable Future”

by: citc_admin

การสัมมนาออนไลน์ “Circular Biz : Towards A Low Carbon a […]

Event

632

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”

by: citc_admin

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contes […]

Event

974

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย”

by: citc_admin

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับปร […]

สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อเรา

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า