การรับรองระบบงาน (Accreditation Course) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

ชื่อ: การรับรองระบบงาน (Accreditation Course) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
วันอบรม: วันที่ 30 – 31 มกราคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 100 คน

ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  *หมายเหตุ ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 13 มกราคม 2566 หรือปิดรับสมัครเมื่อได้ครบตามจำนวน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  • สร้างอาชีพหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเวอร์ชั่น จาก ISO 14065: 2013 เป็น ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019

 

เพิ่มเพื่อน
 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

 

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทรศัพท์ 083 0790 551

Write a comment

one × 3 =