งานสัมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน”

เชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” Sustainable & Livable Low Carbon Cities

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ขอเชิญท่านร่วมการสัมมนาออนไลน์ “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” Sustainable & Livable Low Carbon Cities

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาเมือง และสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) และ Facebook live โดยท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.zipeventapp.com/e/SLLC2021

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@tgo.or.th

 

 

 

 

Write a comment