โครงการ GEN C Climate Actions จัดกิจกรรม GEN C Climate Camp 2022

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการ GEN C Climate Actions ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม GEN C Climate Camp 2022 เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบ Hybrid Learning  (Online Boot Camp และ กิจกรรม Hackathon & Pitching ) ที่จะได้เรียนรู้กับตัวจริงเสียงจริง ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้าน Climate Change ผ่านกระบวนการคิดด้วย Design Thinking เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมดีๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีพี่ๆ Mentor บริษัท Start up หัวใจสีเขียว ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย มาร่วมให้ข้อคิดเห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

นอกจากจะได้รับความรู้ด้าน Climate Change และ Design Thinking ไปแบบจุใจแล้ว ทีมที่คะแนนผลงานสูงสุด 3 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท และโอกาสแสดงผลงานในงานด้าน Climate Change ระดับประเทศ

 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

 

 

 

 

Write a comment

nine + 18 =