การสัมมนา “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) และสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม TGO ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการอบรม “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 50 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

ได้รับเกียรติจาก คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม กล่าวเปิดการสัมมนา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของประเทศไทย”

คุณปราโมทย์ หล่อศรัทธา ประธานสายงานบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติกล่าวปิดการสัมมนา

 

 

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

Write a comment

thirteen − four =