การอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร(ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 9-10 พฤษภาคม2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับสำนักประเมินและรับรองโครงการ(สปร.) จัดอบรมการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร (ภาคปฏิบัติ) ณ พื้นที่โครงการ T-VER ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.จังหวัดระยอง และโรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล ระยอง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการฯ ณ พื้นที่โครงการ T-VER ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.จังหวัดระยอง โดยมี คุณศาศวัต สุนทรส ผู้จัดการทีมวิชาการและพัฒนานวัตกรรมสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.กล่าวต้อนรับ นายสุวิทย์ นะวะคำ พนักงานกิจการเพื่อสังคมสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.บรรยายในหัวข้อ “แปลงปลูกป่าโครงการ T-VER ของ ปตท.”

 

 

 

นอกจากนี้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นการฝึกปฏิบัติเป็น VVB โดยอาจารย์โอภาส จารุวัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผลโครงการ ได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการจากพื้นที่โครงการฯ และยังมีการนำเสนองาน การทำงานเป็นทีมและมีการประเมินผล ที่เข้มข้น ทั้งในแบบข้อเขียนและมีการนำเสนอผลจากการระดมความเห็นในกลุ่มอีกด้วย

 

 

Gallery

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

17 + twenty =