-ปิด-ระบบลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ผ่าน Zoom)
ไม่มีหมวดหมู่

-ปิด-ระบบลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ผ่าน Zoom)

By ก.ย. 19 2023
ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการ […]
กำหนดการวันจัดอบรมหลักสูตรของ CAA ประจำปี 2567
ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการวันจัดอบรมหลักสูตรของ CAA ประจำปี 2567

By ก.ย. 12 2023
กำหนดการวันจัดอบรมหลักสูตรของ CAA ประจำปี 2567 ระหว่างเ […]
[ปิดรับลงทะเบียน] หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

[ปิดรับลงทะเบียน] หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

By ส.ค. 07 2023
[ปิดรับลงทะเบียน] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อม […]
-เต็ม- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ไม่มีหมวดหมู่

-เต็ม- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

By ก.ค. 10 2023
ปิดลงทะเบียน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประ […]
เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)​
ไม่มีหมวดหมู่

เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)​

By ก.ค. 03 2023
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนอบรม “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิ […]
หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB)(โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร)”

หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB)(โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร)”

By มิ.ย. 07 2023
เปิดรับลงทะเบียนอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู […]
1 2 3 10