หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 14-15 ก.ย. 66

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 14-15 ก.ย. 66

ก.ย. 22 2023
[28 สิงหาคม 2566] การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” 

[28 สิงหาคม 2566] การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” 

ก.ย. 04 2023
การอบรมภายใน ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ไทย “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”

การอบรมภายใน ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ไทย “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”

ก.ย. 04 2023
[In-house] การอบรม “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

[In-house] การอบรม “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 13 2023
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66

มิ.ย. 01 2023
CAA TGO ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

CAA TGO ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พ.ค. 30 2023