การอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร (ภาคปฏิบัติ)

การอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

ณ พื้นที่โครงการ T-VER ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จังหวัดระยองและโรงแรมแคนทารีย์ เบย์ โฮเทล ระยอง

 

 

 

 

Write a comment

nineteen − four =