การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

ชื่อ: การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต
วันอบรม: วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 3,600 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 100 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  *หมายเหตุ ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 (ขยายเวลารับสมัคร) หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด

**อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการ /ผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ T-VER และสามารถจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม

  1. ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER
  2. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ T-VER
  3. การจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต
  4. การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต)
  5. การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการ T-VER

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทำโครงการTVERภาคพลังงาน การขนส่ง และการจัดการของเสีย

 

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทรศัพท์ 083 0790 551

Write a comment

7 + nineteen =