ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเรียน E Learning หลักสูตร การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)

TGO Climate Action Academy  ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องโลกร้อน  เมื่อการลดก๊าซเรือนกระจก อาจจะยังไม่เพียงพอกับการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาร่วมเรียนรู้ผ่านระบบ E Learning หลักสูตร การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  • องค์ความรู้พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • แนวคิดในการศึกษาเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
  • นโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  • การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ เมื่อท่านเรียนจบครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป  จะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย  ลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป คลิกเลย!

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : caa@tgo.or.th
ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆได้ที่ : CAA Climate Action Academy

Write a comment

twelve − two =