ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม E Learning หลักสูตร โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support : LESS)

TGO Climate Action Academy  ขอเชิญท่านที่สนใจมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนกับ TGO ผ่านโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support : LESS)  ร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ LESS และการขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลด หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ผ่านระบบ E Learning หลักสูตร “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support : LESS)”  ในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ประเด็นที่สำคัญ เพื่อขอรับรองจากโครงการ LESS อาทิ

  • แนวทางและวิธีการร่วมโครงการ LESS
  • วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ
  • กิจกรรมลดโลกร้อน ภาคพลังงาน
  • กิจกรรมลดโลกร้อน ภาคของเสีย
  • การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้พื้นที่สีเขียว

หากสงสัยว่ากิจกรรมที่ทำอยู่สามารถนำมาคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่ หรือกิจกรรมใดบ้างที่สามารถนำมาร่วมโครงการ LESS ได้บ้าง หลักสูตรนี้เรามีคำตอบ

นอกจากนี้ เมื่อท่านเรียนจบครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป  จะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย  ลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป คลิกเลย!  

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : caa@tgo.or.th
ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆได้ที่ : CAA Climate Action Academy

Write a comment