การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

ชื่อ: การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตรและการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต
วันอบรม: วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 3,600 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 100 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  *หมายเหตุ ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร

**อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

วัตถุประสงค์:

สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ T-VER แนวทางการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ และการเกษตร รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

 

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม

  1. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER
  2. การจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต
  3. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้
  4. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ภาคการเกษตร

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทำโครงการTVER ภาคป่าไม้

 

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทรศัพท์ 083 0790 551

Write a comment

one + four =