หลักสูตรการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

ชื่อ: หลักสูตรการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
วันอบรม: 27-28 มิถุนายน 2565
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 60  คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/pSSAJjrd878UBBkq6
สถานที่: ห้องพีโอนี  ชั้น 6 ​โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 17 มิถุนายน 65 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์

  • สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้น จาก ISO 14065: 2013 เป็น ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019

เนื้อหาการอบรม

  • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019)
  • ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066: 2011)
  • แนวทางการปรับเปลี่ยนจาก ISO 14065: 2013 เป็น ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019
  • กระบวนการรับคำขอการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ (ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019)
  • ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ (ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019)

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม:
นายคเชนทร์ ใจกว้าง โทรศัพท์ 083 0790 551 อีเมล j.kachean@tgo.or.th
ข้อมูลการชำระเงินและส่งเอกสารการชำระเงิน:
นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข โทรศัพท์ 083 0790 551 อีเมล sunisa.r@tgo.or.th

Write a comment

three + 1 =