หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

เปิดรับลงทะเบียน

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

วันที่อบรม 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนนี้ – 26 พฤษภาคม หรือจนกว่าจะครบจำนวน
จำนวนผู้เข้าอบรม 60  คน
ค่าลงทะเบียน: 6,600 บาท/คน

ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/Tt3zYjMEoZ8nVScU8

เนื้อหาการอบรม

  • หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  • แนวทางและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  • กรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  • การฝึกปฏิบัติการการคำนวณและการใช้ Verification sheet
  • ขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ อบก.

Write a comment

9 − 4 =