การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก ด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 2
จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สำหรับผู่ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.20 น. ณ ห้อง คริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 17 มีนาคม 2564 
 
Final Agenda_CFO Workshop-22March2021
สอบถามรายละเอียด : 02-141-9830, 02-141-9879, 087-328-1500, 092-296-9515
                                   thada@tgo.or.th, phuangphan@tgo.or.th

Write a comment