การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร

จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

ผู้เรียนจะต้องผ่านการอบรมด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ ISO 14064-1 มาแล้ว เท่านั้น

ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ค่าอบรมท่านละ 4,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดที่ 02-141-9830 02-141-9879 ,087-328-1500, 092-296-9515 

ติดต่อเรื่องใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน โทรศัพท์ 080-386-9746 หรือ panitnan@tgo.or.th

Write a comment

fifteen − fifteen =