การประชุมสัมนาถ่ายทอดความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมสัมนาถ่ายทอดความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้กับงานของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 223 คน

การประชุมสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติในการเปิดงานโดย ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ คุณพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ  เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้กับงานของกรมทรัพยากรน้ำ

 

 

คุณพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

 

คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment