โรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สุดล้ำ ทำงานทุกเวลา

ท่องโลกธุรกิจ (Biz Plus), Amarin TV วันที่ 2 มีนาคม 2559

“2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกคือ โรงไฟฟ้า “Noor 1” ตั้งอยู่ในประเทศโมร๊อคโค ใช้เงินลงทุนประมาณ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อสร้างอยู่บนทะเลทรายซาฮาร่า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในโครงการเฟสแรกกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 160 เมกะวัตต์ รองรับประชากรได้ประมาณ 1 ล้านคน หากดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 580 เมกะวัตต์ และสามารถลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศได้ร้อยละ 32 จากระดับปกติในปี พ.ศ. 2573

ส่วนอีกโรงไฟฟ้าหนึ่งมีชื่อว่าโรงไฟฟ้าเยมาโซลาร์ตั้งอยู่ในประเทศสเปน เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นแห่งแรกของโลก ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบหอคอยพลังงาน ติดตั้งแผงโซร่าเซลล์เป็นแนวทรงกลม 2,650 แผง คาดว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 110 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ใน 25,000 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย AMARIN TVHD

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ท่องโลกธุรกิจ.(Biz.Plus), 2559, Ct1 – โรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สุดล้ำ ทำงานทุกเวลา, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=cLvGetXtIFc [2 มีนาคม 2559].

Write a comment

20 − 13 =