เตือนโลกร้อนทำน้ำทะเลสูงกว่าคาด

ไทยรัฐเจาะประเด็น, ThairathTV วันที่ 28 มีนาคม 2559

จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีรายงานจากอดีตนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศออกมาเตือนว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนั้นอาจทำให้น้ำแข็งขั่วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหลายเมตรภายใน 100 ปี และมีความเสี่ยงสูงในการเกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น การละลายของแผ่นน้ำแข็งในประเทษศกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดคิด เมืองที่อยู่ชายฝั่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมสูง นอกจากนี้น้ำที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งทั้งขั้วโลกเหนือและใต้จะส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งอาจกระตุ้นทำให้เกิดพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ นอกจากนี้ยังทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากจะยุติความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น โลกจำเป็นต้องลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 6 ต่อปี

เผยแพร่โดย thairath

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ไทยรัฐเจาะประเด็น, 2559, Ct4 – เตือนโลกร้อนทำน้ำทะเลสูงกว่าคาด [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=PrtB9F8wDzc [28 มีนาคม 2559].

Write a comment