ผลการวิจัยเตือนหลายเมืองร้อนจะขึ้นอีก 8 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2100

สำนัก ข่าวเอเอฟพีรายงาน ผลการวิจัยของฟรานซิสโก เอสตราดา และทีมจากสถาบันเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา เตือนว่า ภายในปี ค.ศ.2100 ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในเรื่องโลกร้อน จะมีหลายเมืองทั่วโลกที่จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง 8 องศาเซลเซียส อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์เกาะความร้อน หรือเกาะความร้อนเมือง (ยูเอชไอ)

ผลวิจัยระบุว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นน้ำ

ทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 21 โดยผลการวิจัยยังศึกษาไปถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจหากอุณหภูมิสูงขึ้น โดยพบว่า เมืองที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงไปเฉลี่ย 1.4-1.7 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2050 และภายในปี 2100 จีดีพีจะลดลงไป 2.3-5.6 เปอร์เซ็นต์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       มติชนออนไลน์, 2560, Nt4 – ผลวิจัยชี้โลกร้อนทำน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้น, [online], Available: https://www.matichon.co.th/news/562531 [19 พฤษภาคม 2560].

ผลวิจัยระบุว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นน้ำ

ทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 21 โดยผลการวิจัยยังศึกษาไปถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจหากอุณหภูมิสูงขึ้น โดยพบว่า เมืองที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงไปเฉลี่ย 1.4-1.7 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2050 และภายในปี 2100 จีดีพีจะลดลงไป 2.3-5.6 เปอร์เซ็นต์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       มติชนออนไลน์, 2560, Nt4 – ผลวิจัยชี้โลกร้อนทำน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้น, [online], Available: https://www.matichon.co.th/news/562531 [19 พฤษภาคม 2560].

Write a comment

5 − two =