จีนทุ่มงบ 13 ล้านล้านบาท พัฒนาพลังงานหมุนเวียน

รายการ World wide weekend วันที่ 29 มกราคม 2560

สำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน (NEA) ประกาศว่าจะพัฒนาและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยงบประมาณประมาณ 13 ล้านล้านบาท เพื่อที่จีนจะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานถ่านหินสกปรกมาเป็นการใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้น แผนการลงทุนนี้ใช้ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2020 มีการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ และมีการสร้างงานมากกว่า 13 ล้านตำแหน่ง แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนนี้เป็นความพยายามของจีนที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส เช่น น้ำมัน และถ่านหิน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

เผยแพร่โดย BECTERO.NEWS

          (www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       รายการ.World.Wide.Weekend, 2560, Ct5 – จีนทุ่มงบ 13 ล้านล้านบาท พัฒนาพลังงานหมุนเวียน, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=H-VwRV8g-O0 [29 มกราคม 2560].

Write a comment