กฟน. ชวน “ล้างแอร์ลดโลกร้อน” เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญชวนประชาชนล้างเครื่องปรับอากาศลดโลกร้อน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศที่ด้อยประสิทธิภาพ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดอาจ ทำให้มีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าไปอุดตัน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ก่อให้เกิดการกินไฟและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ กฟน. จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันล้างแอร์เพื่อลดโลกร้อน พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ สามารถระบายความร้อนและทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น โดยในแต่ละปี กฟน.จะมีการจัดโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน ในราคาพิเศษเพียงเครื่องละ 300 บาท โดยในปีนี้เปิดรับสมัครจำนวน 25,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอรับบริการโดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง MEA Smart Life Application ที่สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ กฟน. ได้อีกด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store และ Google play หรือสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน MEA Smart Life Application มากกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ กฟน. แนะนำให้ประชาชนสามารถร่วมกันล้างแอร์​​ลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยติดต่อขอใช้บริการช่างล้างแอร์มืออาชีพใกล้บ้านท่าน รวมถึงใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟง่ายๆ เพียงตั้งอุณภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 26 องศาเซลเซียส เลือกใช้เครื่องปรับอากาศตามขนาดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน และมีฉลากเบอร์ 5 ที่สำคัญคือหมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

โดย Advertorial

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       Advertorial, 2560, Nt3 – กฟน. ชวน “ล้างแอร์ลดโลกร้อน” เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน, [online], Available: https://www.thairath.co.th/content/850605 [3 กุมภาพันธ์ 2560].

Write a comment

3 × three =