สหรัฐอเมริกากำหนดให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระที่ต้องดำเนินการทันที

ในฐานะที่เป็นผู้ปล่อยคาร์บอนสูงสุดลำดับที่สองของโลก สหรัฐอเมริกาได้ลงนามกลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีสในวันแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระที่ต้องดำเนินการทันทีเช่นเดียวกับสถานการณ์ COVID-19 ความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ เศรษฐกิจ สุขภาพ การตรวจคนเข้าเมือง และการนำอเมริกากลับสู่จุดยืนเดิมในระดับโลก นายโจ ไบเดนวางแผนมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ของประเทศในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ หรือเร็วกว่านั้น และตั้งทีมงานด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับสูง ๗ ท่านที่มีประสบการณ์ด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศ

แม้นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกายังไม่ถูกเปิดเผย อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบริหารสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นกำหนดการของประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • กำหนดข้อจำกัดมลภาวะของมีเทนสำหรับการดำเนินงานใหม่ด้านน้ำมันและก๊าซ
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลางเพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานบริสุทธิ์และยานพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
 • ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดยใช้อำนาจด้านการซื้อและระบบห่วงโซ่อุปทาน
 • ลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการขนส่งโดยการมุ่งเป้าในการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
 • ลดการใช้เชื้อเพลิงเหลวในอนาคตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ก้าวหน้า
 • กำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาคารใหม่
 • กำหนดให้มีการประเมินผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างของรัฐบาล
 • กำหนดให้บริษัทเอกชนมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศในกระบวนการทำงานและระบบห่วงโซ่อุปทาน
 • ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรของชาติโดยการ อนุรักษ์พื้นดินและน้ำ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ผลักดันการปลูกป่าทดแทน และพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ดินและน้ำของรัฐ

การดำเนินงานบริหารที่กล่าวมานั้นถือเป็นกำหนดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการปล่อยคาร์บอนของสหรัฐอเมริกาถือเป็นเพียงแค่ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยคาร์บอนของมนุษยชาติในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างอนาคตที่น่าอยู่ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานบริสุทธิ์จึงไม่ใช่หน้าที่ของประเทศผู้นำโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการความร่วมมือของทุกประเทศเพราะว่าการดำเนินงานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภารกิจของโลก

 

ที่มา / แหล่งข้อมูล

 1. https://www.whitehouse.gov/priorities/
 2. https://www.scientificamerican.com/article/here-are-all-the-climate-actions-biden-took-on-day-one/
 3. https://www.vox.com/21549521/climate-change-senate-election-joe-biden
 4. https://theconversation.com/biden-plans-to-fight-climate-change-in-a-way-no-u-s-president-has-done-before-152419
 5. https://www.reuters.com/article/us-usa-climate/biden-administration-to-unveil-climate-change-policies-adviser-says-idUSKBN29S0PA?il=0

Write a comment

sixteen − 3 =