กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA)  จัดกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ภายใต้โครงการ “อบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ
โดย คุณฐิติณัฐฏ์ ศักรานุกิจ นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งนำน้องๆทำกิจกรรมการคำนวณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล ผ่านแอปพลิเคชั่น CF Calculator  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับบุคคล และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

 

คุณฐิติณัฐฏ์ ศักรานุกิจ นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

Gallery

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

10 − one =