กิจกรรม Gen C Climate Camp 2022 : Online Class ครั้งที่ 3 : Empathize

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ Saturday School จัดกิจกรรม Gen C Climate Camp 2022 : Online Class ครั้งที่ 3 : Empathize

โดยวันนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในขั้นตอนแรกของกระบวนการ Design Thinking นั่นก็คือการเข้าใจปัญหา หรือ Empathize เพื่อให้น้องๆ โครงการ Gen C ได้ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการ Gen C Climate Action

 

 

เกี่ยวกับโครงการ

#GenCClimateActions

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

3 × two =