การอบรมภาคปฏิบัติ “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 9

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ สำนักประเมินและรับรองโครงการ TGO จัดอบรมภาคปฏิบัติ “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 9 ณ พื้นที่โครงการ T-VER จังหวัดนครราชสีมา และ โรงแรม เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากภาคทฤษฎีที่มีการดำเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 68 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

 

โดยในวันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นการเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการ T-VER ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ได้รับเกียรติจากคุณปราโมทย์ โมนะตระกูล วิศวกรระดับ 9 กองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นวิทยากร
วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นการปฏิบัติการฝึกตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ โดยอาจารย์ โอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักประเมินและรับรองโครงการ TGO

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

eleven + nine =