(ภาคทฤษฎี) การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป

การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป  (ภาคทฤษฎี)

วันที่ 16-18 มกราคม 2566

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Write a comment

18 + six =