(ภาคปฏิบัติ) “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 9

“การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 9 (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2566

ณ พื้นที่โครงการ T-VER โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

 

Write a comment

eighteen − eighteen =