กิจกรรม Gen C Climate Camp 2022 : Online Class ครั้งที่ 4 : Define

วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ Saturday School จัดกิจกรรม
Gen C Climate Camp 2022 : Online Class ครั้งที่ 4 : Define

โดยวันนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการ Design Thinking นั่นก็คือ Define หรือกำหนดปัญหาให้ชัดเจน เพื่อให้น้องๆ โครงการ Gen C ได้ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการ Gen C Climate Action รวมถึงยังมีการชี้แจงประเด็นในการพัฒนานวัตกรรม และการเตรียมตัว สำหรับกิจกรรม Hackathon & Pitching Day ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย โดย คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับโครงการ

#GenCClimateActions

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

11 + 9 =