กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ภายใต้โครงการ “อบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 

 

Write a comment

3 × 2 =