การรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

การอบรม “การรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

รูปภาพการอบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

 

 

 

 

Write a comment

twelve + ten =