การอบรมภาคปฏิบัติ “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 8

การอบรมภาคปฏิบัติ “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 8

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง

 

 

 

 

Write a comment

17 + 4 =