ประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ
thitinat@tgo.or.th
นางสาวนุชรีวิธีเจริญ
เจ้าาหน้าที่โครงการ
nucharee.w@tgo.or.th
โทรศัพท์:0 2141 9854

 

 

Write a comment

one × five =