ความเสียหายมูลค่ามหาศาลจากภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2021

นอกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วนั้น ปี ค.ศ. 2021 นับเป็นปีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดปีหนึ่ง จากการศึกษาของมูลนิธิคริสเตียนอุปถัมภ์ (Cristian Aid) พบว่า เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงทั่วโลกถึง 15 เหตุการณ์ และมีถึง 10 เหตุการณ์ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี 2021 วาตภัยและอุทกภัยเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 170.3 พันล้านดอลลาร์ เฮอริเคน ไอด้า ซึ่งเข้าถล่มประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมสร้างมูลค่าความเสียหายเป็นอันดับหนึ่งที่ 65 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงมีผู้เสียชีวิต 95 คน และผู้ที่ขาดที่พักอาศัยกว่า 14,000 คน อุทกภัยในยุโรปที่โจมตีประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก ในเดือนกรกฎาคมสร้างมูลค่าความเสียหายเป็นลำดับที่สองที่ 43 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงมีผู้เสียชีวิต 240 คน คลื่นความเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในเดือนเมษายนสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่การเกษตรโดยเฉพาะไร่องุ่นนำมาสู่มูลค่าความเสียหายกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ จีน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และแคนาดา ก็ได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่เช่นกัน
เราไม่อาจพูดได้ว่าทุกเหตุการณ์ความรุนแรงทางสภาพอากาศมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ได้รายงานหลักฐานที่มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับการความเชื่อมโยงนี้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ได้ตีพิมพ์ 6th Assessment Report ส่วนแรก ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2021 โดยในรายงานระบุว่า “อัตราส่วนของพายุไซโคลนที่รุนแรง ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยของพายุไซโคลน และความเร็วลมสูงสุดของพายุไซโคลนส่วนใหญ่จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น”
ในการประชุม COP26 ความสูญเสียและความเสียหายที่มีสาเหตุจากเหตุการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำมาซึ่งการหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามกองทุนสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่ถูกตั้งขึ้น ดังนั้นจากการสูญเสียและความเสียหายดังกล่าวมาข้างต้น โลกควรจะให้ความสำคัญกับกองทุนดังกล่าวเป็นลำดับต้นๆ ในปี ค.ศ. 2021

 

 

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล
1. https://www.bbc.com/news/science-environment-59761839
2. https://www.christianaid.org.uk/resources/our-work/counting-cost-2021-year-climate-breakdown

Write a comment