การบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โครงการ Chula Carbon Neutrality by ศูนย์ BCGeTEC และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรม 2nd training session ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันศูกร์ที่ 22 เมษายน 2565
บรรยายโดย คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การบรรยายได้รวบรวมเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่โลกกำลังเผชิญ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงเป็นแนวคิดให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Chula Carbon Neutrality Competition
รับชมวิดีโอ : คลิกเลย!

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

fourteen − 3 =