หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy : CAA
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้
*หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร คลิก!

*หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รายละเอียดหลักสูตร คลิก!

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม :
หลักสูตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร >> คุณอรอุมา e-mail: onuma@tgo.or.th
หลักสูตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ >> คุณเฉลิมลักษณ์ e-mail: chalermluck@tgo.or.th
หลักสูตร T-VER >> คุณสุนิสา e-mail: sunisa.r@tgo.or.th

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา : caa@tgo.or.th

 

 

 

 

Write a comment

three × 1 =