TGO โดย CAA ร่วมกับ BUU พัฒนาศักยภาพนิสิตหัวข้อ “การคลังว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้ความร่วมมือ โครงการ Gen C Climate Action  จัดการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Training) หัวข้อ “การคลังว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ให้กับนิสิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   โดย คุณนพรัตน์  พรหมอินทร์ ผู้จัดการ และ ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 180 คน

โดยมีหัวข้อหลักในการบรรยาย  4 หัวข้อหลัก คือ

  • Global Trends on Climate Actions & COP 26 Outcome and Thailand Pathway
  • Economics Mechanism for Climate Change Management
  • Thailand Carbon Credit Certification System : T-VER
  • Development of Carbon Market in Thailand

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่ Facebook: CAA Climate Action Academy, Youtube: CAAcademy

 

 

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

twenty − five =