การสัมมนา “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Emission”

วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Emission” ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 50 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

 

วิทยากรจาก TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Emission”  คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม คุณนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และคุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์อบและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย”

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

คุณนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์อบและนวัตกรรม

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

4 + 19 =