การอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร (ภาคทฤษฎี)

การอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร (ภาคทฤษฎี)

วันที่ 25-28 เมษายน 2565

ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ

 

 

 

 

 

Write a comment

seven − one =