พิธีลงนามความร่วมมือฯ และเปิดตัวโครงการ Gen C Climate Actions

พิธีลงนามความร่วมมือฯ และเปิดตัวโครงการ Gen C Climate Actions

TGO ลงนามร่วม 4 มหาวิทยาลัย และเปิดตัว “GEN C CLIMATE ACTIONS: Connectivity ของคนรุ่นใหม่”ร่วมกันแก้ไขภาวะโลกร้อน
เพื่อขยายผลองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการก๊าซเรือนกระจกในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ โดยในวันดังกล่าวยังเป็นการเปิดตัวโครงการ “GEN C CLIMATE ACTIONS”
รวมถึงมีการเสวนาในหัวข้อ “C Generation ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน” ร่วมกับผู้แทนจาก 4 มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

Write a comment

two × 4 =