ทิศทางสู่การลดการใช้พลังงานถ่านหินในระดับโลก

 

Third Generation Environmentalism (E3G) องค์กรอิสระด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่รายงานวิจัยเกี่ยวกับการยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ โดยในรายงานระบุว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั่วโลกลดลงถึง ร้อยละ 76

Leo Roberts ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของ E3G กล่าวว่า “ปัจจุบันมีจำนวน 41 ประเทศ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ได้”

ซึ่งสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับในการเป็นประเทศผู้นำ เพื่อมุ่งสู่ประเทศที่ปราศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ทั่วโลกยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน โดยรายงานของ E3G เน้นย้ำว่า ในปี ค.ศ. 2017 สหราชอาณาจักรและแคนาดาได้ร่วมกันจัดตั้ง Powering Past Coal Alliance (PPCA) ร่วมกับประเทศสมาชิก โดยมีเป้าหมายที่จะยุติโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ และยุติการจัดหาเงินทุนสนับสนุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2024

 

 

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล

https://news.sky.com/story/positive-trend-in-global-efforts-to-reduce-future-coal-power-think-tank-report-12408148

 

 

 

Public Policy and Technical Support Office 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
Ministry of Natural Resources and Environment

Write a comment