การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร  และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

เปิดรับลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตรและการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

วันอบรม: วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

 

เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2566 หรือเมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร

*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน การอบรมรูปแบบ Onsite

ค่าลงทะเบียน: 6,600 บาท/คน

จำนวนผู้เข้าอบรม: 100 คน 

ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/uLx3mM2A4etnQAey5

วัตถุประสงค์:

สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ T-VER แนวทางการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ และการเกษตร รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม

1. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER

2. การจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต

3. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้

4. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ภาคการเกษตร

Write a comment

18 − 15 =