กระทรวงพลังงานของอินโดนีเซีย ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 48% ในแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในปี ค.ศ. 2021-2030

ประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนใน The National Electricity Supply Plan (RUPTL) หรือแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของอินโดนีเซีย ปี ค.ศ​. 2021-2030 เป็นอย่างน้อย 48% จาก 30% ในแผนปี ค.ศ​. 2019-2028 ซึ่งแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของอินโดนีเซีย (RUPTL) เป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ในด้านพลังงานระยะ 10 ปี ซึ่งแผนดังกล่าวนั้น มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

Rida Mulyana อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ต้องการให้แผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของอินโดนีเซีย (RUPTL) นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หมายความว่าสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจะมากขึ้น โดยภายใต้แผนใหม่นี้จะเปลี่ยนโรงไฟฟ้าปัจจุบันให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงจะปลดระวางโรงผลิตไฟฟ้าถ่านหินเก่า เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2060

นอกจากนี้ Rida Mulyana กล่าวว่า ประเทศอินโดนีเซียมีแผนการผลิตพลังงานให้สามารถรองรับความต้องการพลังงานที่จะเพิ่มขึ้น ลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนแทน

 

 

 

ที่มา /แหล่งข้อมูล

https://www.reuters.com/business/energy/renewables-make-up-least-48-indonesias-2021-2030-electricity-plan-2021-06-04/

Write a comment