-ปิดรับลงทะเบียน- หลักสูตร “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตรและการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

-เต็ม-

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร

 และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567

ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2-3 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

 

วัตถุประสงค์:

สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ T-VER แนวทางการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนเครดิตใน
ภาคป่าไม้ และการเกษตร รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

 

เนื้อหาสำคัญในการอบรม

1. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER

2. การจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต

3. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

4. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทำโครงการTVER ภาคป่าไม้ภาคป่าไม้และการเกษตร

 

 

Write a comment

11 − five =