การฝึกอบรม“ความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร” สำหรับผู้ประเมินภายนอกและผู้พัฒนาโครงการ

การฝึกอบรม“ความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร” สำหรับผู้ประเมินภายนอกและผู้พัฒนาโครงการ

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Download รูปภาพ

Write a comment

six + seventeen =