การบรรยายในหัวข้อ “ตลาดคาร์บอน”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม TGO บรรยายในหัวข้อ “ตลาดคาร์บอน” ให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ กลไกราคาคาร์บอน ตลาดคาร์บอนเครดิต การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต และบทบาทประเทศไทยในเวที COP27   การบรรยายเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

 

คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

Write a comment

4 − three =