TGO โดย CAA จัดการอบรม การอบรมภาคปฏิบัติ “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 8

 

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับสำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.) จัดอบรมภาคปฏิบัติ “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 8 ณ พื้นที่โครงการ T-VER จังหวัดระยอง และโรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากภาคทฤษฎีที่มีการดำเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 42 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

 

 

โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการ T-VER : On grid Solar บริษัท เอสซีจี เคมิคัล จำกัด และได้รับเกียรติจากคุณรัมภา ชัยจินดา เป็นวิทยากรโครงการ

 

คุณรัมภา ชัยจินดา บริษัท เอสซีจี เคมิคัล จำกัด

 

 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการปฏิบัติการฝึกตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ โดยอาจารย์ โอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการติดตามประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ

 

อาจารย์ โอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการติดตามประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

5 − five =