การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของเมืองคาร์บอนต่ำ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ “พัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง” (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCom) in Asia)

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Write a comment

20 + 15 =