กำหนดการครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

*ร่างกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

HOME

 

ติดต่อ :
โครงการ CLIMATE ACTION LEADERS FORUM  (รุ่น 2) TGO CLIMATE ACTION ACADEMY

ผู้จัดการโครงการ :
ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน (ดร.มุก)        โทร. 092 270 3666
ผู้ประสานงานโครงการ :
นส. นารีรัตน์  ธนะเกษม (จิ๊ป)                     โทร. 081 413 9475
 นส. เฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา (เปา)         โทร. 063 532 4295

Write a comment

3 × four =